Czytaj:  W 2015 r. usługi prawnicze obowiązkowo z kasami fiskalnymi>>>
- Kolejne etapy rozpoczęcia rejestracji sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013. Wspomniany akt prawny zawiera również wszystkie wzory dokumentów, z których będzie musiał skorzystać adwokat lub radca zobowiązany do zainstalowania kasy i prowadzenia ewidencji - wyjaśnia Marcin Ciechowicz, ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych. Jak procedury te wyglądają w praktyce?
Pierwszym krokiem jest złożenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, najpóźniej jeden dzień przed wydaniem pierwszego paragonu, zgłoszenia zawierającego informacje o planowanej liczbie kas i miejscu ich użytkowania. Następnie należy dopilnować, aby urządzenie zostało uruchomione w trybie fiskalnym. Fiskalizacji może dokonać jedynie uprawniony do tego serwisant. W większości przypadków będzie to pracownik firmy, w której zostanie zakupiona kasa. Dopiero przejście przez te dwa etapy upoważnia do wydawania paragonów. Później o wprowadzeniu urządzenia w tryb fiskalny, najpóźniej w terminie siedmiu dni od momentu fiskalizacji, należy poinformować naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Na koniec podatnik otrzyma od US numer ewidencyjny, który należy umieścić w widocznym miejscu na kasie.
Brak rozpoczęcia rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej w odpowiednim terminie może skutkować dotkliwymi konsekwencjami. Kodeks Karny Skarbowy, w art. 62 § 1, jasno definiuje tę kwestię: „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Co więcej, podatnicy, którzy nie zainstalują kasy na czas, mogą stracić możliwość odzyskania 90% jej ceny netto (maksymalnie 700 zł).
- Aby bez problemu przebrnąć przez wszystkie procedury w ustalonych terminach, warto zakupić urządzenie fiskalne wcześniej. Dodatkowym atutem takiego postępowania jest fakt, że do chwili fiskalizacji kasa będzie działała w trybie szkoleniowym, co pozwoli zapoznać się z jej funkcjami - podsumowuje Ciechowicz.