Rozporządzenie Ministra Finansów, które ma wprowadzić takie regulacje, jest jeszcze w fazie projektu. Wszystko jednak wskazuje na to, że nowe przepisy obejmą przynajmniej co czwartego prawnika.

Nowa rzeczywistość dla wielu prawników
Dotychczas usługi prawnicze, świadczone na rzecz osób prywatnych, które nie są przedsiębiorcami, oraz rolników ryczałtowych, były objęte rocznym limitem obrotu 20 000 zł, obliczanym proporcjonalnie do liczby dni handlu w danym roku podatkowym - przypomina Marcin Ciechowicz, kierownik serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych. - Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2014, od przyszłego roku ma się to zmienić. Wymieniona grupa podatników zostanie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży niezależnie od osiąganego obrotu - dodaje ekspert PCKF.
Istnieje spora grupa prawników, których konieczność zakupu kasy fiskalnej nie dotyczy, bo obsługują tylko firmy - nawet do 30 proc. rynku. Jednak już dziś pojawiają się próby oszacowania, jak wielu przedsiębiorców świadczących usługi prawnicze na rzecz klientów indywidualnych będzie musiało rozpocząć ewidencję z użyciem urządzenia fiskalnego. - Z przeprowadzonych przez nas badań rynku wynika, że przynajmniej co czwarty prawnik lub radca będzie musiał zakupić kasę fiskalną. Nasze szacunki dotyczą głównie Warszawy. W przypadku mniejszych miejscowości, przewidujemy, że odsetek prawników, którzy zostaną zobowiązani do rozpoczęcia ewidencji z zastosowaniem urządzenia fiskalnego, może być większy - stwierdza Marcin Ciechowicz.

Czynności notarialne zwolnione z obowiązku ewidencji
Projekt rozporządzenia jednoznacznie wskazuje, że utrzymane zostaną dotychczasowe przepisy fiskalne regulujące świadczenie usług notarialnych. Obecnie czynności te znajdują się na liście działalności gospodarczych zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych.

Okres dostosowawczy do 1 marca 2015
W tekście projektu Rozporządzenia pojawił się zapis, zgodnie z którym 1 stycznia 2015 roku, czyli moment wejścia w życie nowych przepisów, nie będzie oznaczał dla nowych grup podatników rozpoczęcia ewidencji właśnie w tym terminie. Również prawnicy będą mogli skorzystać z okresu dostosowawczego i zainstalować kasę fiskalną najpóźniej do 1 marca 2015 roku.

Realne koszty zakupu kasy fiskalnej
W tym momencie pojawia się pytanie, jak duże koszty będą musieli ponieść podatnicy świadczący usługi prawnicze? Ceny najprostszych modeli urządzeń fiskalnych rozpoczynają się już od 800 zł netto. Bardziej zaawansowane technologicznie kasy to koszt od około 1200 do 1 500 zł netto. Jednorazowo może być to znaczny wydatek. - Warto jednak pamiętać o tym, że kupno urządzenia fiskalnego jest w dużej części refundowane z budżetu państwa. Podatnik może odzyskać nawet 90 proc. kwoty wydanej na kasę rejestrującą - maksymalnie 700 zł. Aby skorzystać z ulgi lub odliczenia konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem ewidencji oraz zachowanie dowodu zapłaty - podkreśla ekspert PCKF.