Największym problemem, na jaki wskazali ankietowani adwokaci, okazało się całkowite lub częściowe zamknięcie sądów (90 proc.) oraz brak przejrzystych zasad dotyczących wznowienia ich pracy (80 proc.). Adwokatom doskwierało też nieprawidłowe funkcjonowanie usług pocztowych (ponad 50 proc.)
Znaczącym utrudnieniem okazał się też brak właściwej obsługi online przez wiele sądów. Było to istotne, gdyż w czasie pandemii utrudnione były kontakty z klientami (42  proc.).

Czytaj: 
 Innowacje, specjalizacja, klient - kancelarie tak widzą szansę na przetrwanie COVID-19>>
Trela: Epidemia uderza w kancelarie - szansą zmiany w działaniu i "odmrożenie" sądów>>

 

- Ankieta wykazała, że pandemia Covid-19 wywarła istotny wpływ na indywidualne kancelarie adwokackie w zakresie prowadzonej działalności i spadku dochodów, które uległy znacznemu ograniczeniu. Jednak ze względu na brak obciążeń wynikających z zatrudnienia pracowników i prawdopodobne posiadane zasoby, radziły one sobie stosunkowo nieźle w sytuacji kryzysu. Pracując dużo mniej kancelarie realizowały względnie dobrze płatności. Kryzys spowodowany pandemią i zamrożeniem gospodarki był jednak względnie krótkotrwały – ocenia prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 


Niższe przychody, mniejsze zyski

Z badania wynika też, że ograniczenie działalności kancelarii pociągnęło za sobą obniżenie przychodów. Spadek o ponad połowę zadeklarowało 45 proc. badanych, utratę całości dochodów wymieniło 18 proc., zaś spadek o jedną czwartą - 24 proc. W sumie ponad 87 proc. straciło część, połowę lub całość przychodów, w porównaniu z tymi osiąganymi w poprzednim roku.

Zmiana profilu, czasem zamknięcie kancelarii

Wśród działań, jakie adwokaci zamierzają podjąć w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, jest głównie ochrona kancelarii przed zamknięciem (prawie 50 proc.) oraz zmiana profilu i przeważającej praktyki oraz usług kancelarii (13 proc.).
Adwokaci deklarują sięganie po fundusze i pomoc zawartą w Tarczy Antykryzysowej. Zobowiązania VAT i związane z utrzymaniem kancelarii były najczęściej regulowane.