- Wprawdzie obecnie ani obowiązujące przepisy, ani żadne decyzję organów administracji publicznej, nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych, zaś - zgodnie z Prawem o notariacie - kancelaria notarialna powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie - czytamy w stanowisku. Jej autorzy stwierdzają, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego, jakie zostało ogłoszone w Polsce, dyspozycja zgodnie z którą kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie, może ulegać modyfikacjom w zależności od konkretnej sytuacji epidemicznej w określonym miejscu - oceniono jednocześnie w stanowisku Rady.  

Czytaj: NRA przygotowuje się na trudne czasy - odracza termin składek>>
 

KRN zaapelowała do wszystkich notariuszy w Polsce "o zgłaszanie do rad właściwych izb notarialnych przypadków ewentualnego zarażenia notariuszy, pracowników kancelarii oraz rodzin tych osób wirusem SARS-CoV-2, a także sytuacji ograniczenia funkcjonowania kancelarii z uwagi na zagrożenie epidemiczne". Natomiast rady tych izb poprosiła o niezwłoczne przekazywanie takich informacji do KRN.

Czytaj w LEX:  Polski Instytut Notarialny, Opinia dotycząca sytuacji prawnej notariuszy w obliczu zagrożenia zakażeniem i chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)  >