Jak informuje kancelaria, ten działający od 1 października br. międzynarodowy projekt jest owocem współpracy kancelarii partnerskich z Polski, Niemiec i Francji. Jednym z założycieli UCLP jest kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z Warszawy, która wraz z kancelarią RGW Rocławski Rechtsanwälte z Berlina, Ziegenfeuter Gätjens Saber Sociétés d’avocats z Paryża oraz Schleifenbaum & Adler GbR z Siegen, dzieli się wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów, tworząc platformę wymiany informacji i niezbędnego know how.
Redakcję dostępnego pod adresem www.uclp.com.pl Unfair Competition & Compliance Law Portal tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Funkcję redaktora naczelnego objął adwokat Piotr R. Graczyk, a zastępcy redaktora naczelnego – adwokat dr hab. Wojciech Cieślak (prof. Uniwersytetu Gdańskiego).
Treści publikowane w UCLP dostępne są w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej, co daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w innych państwach w jego języku ojczystym. Jak podkreślają redaktorzy portalu, może to mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą za granicą lub pozostających w kontaktach gospodarczych z zagranicznymi kontrahentami.
Portal UCLP składa się z dwóch głównych działów. Pierwszy z nich - „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji” - zawiera opracowania dotyczące źródeł prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, typów zachowań uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji, jak również sankcji cywilnych i karnych związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Osobne miejsce zostało poświęcone prawu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym. Unfair Competition and Compliance Law Portal
Z kolei dział „Compliance” ma na celu przybliżenie odbiorcom podstawowych informacji na temat poszczególnych dziedzin prawa materialnego i procesowego Polski, Niemiec i Francji. W zakładce „Doradztwo” czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z zasadami prawa handlowego, prawa umów, prawa pracy czy ochrony własności intelektualnej. Natomiast zakładka „Proces” zawiera niezbędne informacje na temat organizacji sądownictwa i istniejących w poszczególnych państwach zawodów prawniczych, jak również kwestii proceduralnych związanych z dochodzeniem i obroną swych praw przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi.
Jednym z atutów Portalu UCLP jest możliwość zapoznania się z przykładami interesujących orzeczeń polskich, niemieckich i francuskich sądów, zapadłych w sprawach z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Do dyspozycji czytelników pozostają również kazusy, oparte na abstrakcyjnych, jednak w praktyce często występujących stanach faktycznych, na podstawie których eksperci kancelarii partnerskich przedstawiają możliwe rozwiązania, wskazując jednocześnie roszczenia, jakie mogą przysługiwać w konkretnym przypadku.
Według autorów i redaktorów, adresatami serwisu są zarówno przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej czy zarządzania przedsiębiorstwem mogą w swej codziennej praktyce zetknąć się z zachowaniami, stanowiącymi czyny nieuczciwej konkurencji, jak również inne osoby zainteresowane tą tematyką. Informacje publikowane na stronie UCLP będą z pewnością przydatne praktykom i teoretykom prawa.