Mec. Phillips specjalizuje się w prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem procesów przejęć, łączenia oraz przekształceń spółek i restrukturyzacji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Mec. Phillips posiada bogate doświadczenie w doradztwie związanym z badaniem prawnym podmiotów gospodarczych, jak również doradztwie świadczonym dla podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie transakcji typu M&A, projektów joint-venture, procesów restrukturyzacji oraz kontraktach handlowych. Przed podjęciem współpracy z Kancelarią SSW był partnerem w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć jednej z największych polskich firm prawniczych.

Paweł Chyb dołączył do działu Fuzji i Przejęć Kancelarii SSW na stanowisku Senior Associate. Specjalizuje się w prawie spółek (ze szczególnym uwzględnieniem procesów łączenia, podziału, przekształcania i przejęcia spółek) i handlowym. Przedmiotem jego zainteresowania jest także publiczne prawo gospodarcze, w szczególności zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej poddanej reglamentacji administracyjno-prawnej (koncesje, zezwolenia, licencje oraz zgody). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym przygotował rozprawę doktorską pod tytułem „Sukcesja administracyjno-prawna w reglamentowanej działalności gospodarczej w procesie łączenia się spółek" i prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu Publicznego Prawa Gospodarczego.