Transakcja Silvair jest pierwszym IPO w historii polskiego rynku kapitałowego, w którym akcje emitenta amerykańskiego są notowane wyłącznie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przełomowe rozwiązania wypracowane w ramach IPO Silvair umożliwiają spółkom ze Stanów Zjednoczonych, które skorzystały z wczesnych rund finansowania działalności wypracowanych na najbardziej rozwiniętym rynku finansowania spółek z Doliny Krzemowej, oparcie kolejnego etapu rozwoju o finansowanie pozyskane rynku kapitałowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Greenberg Traurig świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki w zakresie prawa polskiego oraz wybranych aspektów prawa amerykańskiego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji.

- Silvair jest pierwszym emitentem ze Stanów Zjednoczonych, którego akcje notowane są wyłącznie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z tego względu, niezależnie od innych prac typowych dla realizacji IPO w Polsce, przygotowanie debiutu akcji Silvair na GPW wymagało zmian w regulacjach GPW oraz wypracowania rozwiązań niezbędnych do rejestracji akcji Silvair w Depository Trust Company w Stanach Zjednoczonych dla potrzeb ich transferu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - powiedział Partner Rafał Sieński. - Mamy nadzieję, że rozwiązania te, otwierając możliwość notowania na rynku regulowanym GPW akcji innych spółek ze Stanów Zjednoczonych, będą dodatkowym impulsem do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla notowań akcji spółek amerykańskich na rynku AIM w Londynie - dodał Partner Federico Salinas.

Silvair jest amerykańską spółką, tworzącą oprogramowanie dla rozwiązań zakresu Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT) i działającą na rynku globalnym. Strategicznym celem Silvair jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze Internetu Rzeczy. Spółka aktualnie koncentruje się na wdrażaniu technologii, która będzie wykorzystywana przez producentów systemów oświetlenia i systemów inteligentnego zarządzania budynkami. Dostarcza oprogramowanie układowe Silvair Lighting Firmware oraz narzędzia cyfrowe wykorzystujące standard Bluetooth Mesh, które umożliwiają stworzenie Platformy Silvair.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził partner Rafał Sieński. Partner Federico Salinas był odpowiedzialny za aspekty amerykańskiego prawa papierów wartościowych, w skład zespołu weszli ponadto: Mateusz Zaleński (Senior Associate) oraz Tomasz Szekalski (Associate).
Warszawskie biuro Greenberg Traurig doradzało wcześniej Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanemu przez TFI Trigon S.A. w związku z nabyciem pakietu akcji Silvair.