Zmiany - jak poinformowano - mają wzmocnić kancelarię w zakresie postępowań sądowych i regulacyjnych. Wskazano, że chodzi o "doświadczonych specjalistów, w szczególności w obszarze sporów regulacyjnych". 

- Jestem przekonany, że ich wiedza i bogate doświadczenia będą istotną wartością dodaną dla naszych klientów, którym, poza obsługą procesową na najwyższym poziomie, będziemy mogli zaoferować także nowe produkty i usługi - mówi Sławomir Szepietowski, partner zarządzający warszawskim biurem Bird & Bird.

Adam Kowalczyk - partnerem

Adwokat Kowalczyk dołączył do zespołu jako partner. Kancelaria zaznacza, że jest to prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych i regulacyjnych, specjalizującym się dodatkowo w problematyce oszustw i nadużyć finansowych. 

- Jest szczególnie ceniony za doradztwo na rzecz branży finansowej, transportowej i FMCG. Reprezentował klientów w ponad 200 postępowaniach sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi, o łącznej wartości przekraczającej kilkanaście miliardów euro - podkreśla. 

Wskazuje, że chodzi o sprawy międzynarodowych korporacji oraz polskich przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przed dołączeniem do Bird & Bird, kierował m.in. departamentem sporów i postępowań karnych w PwC Legal, a wcześniej przez blisko siedem lat praktykował w departamencie procesowym Weil, Gotshal and Manges oraz przez trzy lata w departamencie regulacyjnym DLA Piper.   

Kostrzewa - spory z zakresu umów handlowych

Grzegorz Jan Kostrzewa dołączył do zespołu jako Senior Associate. Od 2006 roku doradza - jak informuje kancelaria - polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym. Specjalizuje się w sporach z zakresu umów handlowych, ładu korporacyjnego oraz prawa konkurencji. 

- Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów regulacyjnych z udziałem UOKiK, KNF, organów nadzoru budowlanego oraz ochrony środowiska, a także reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird, w departamencie procesowym kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy oraz w PwC Legal, gdzie dodatkowo pełnił funkcję lidera zespołu usług procesowych dla firm rodzinnych oraz klientów indywidualnych - dodano. 

Katarzyna Czech - spory sądowe i arbitrażowe 

Wieloletnie doświadczenia ma też adwokat Czech. Jak poinformowano, nowa współpracowniczka Bird & Bird, specjalizowała się w kompleksowej obsłudze postępowań sądowych w złożonych sprawach gospodarczych oraz w sprawach administracyjnych. Jej doświadczenia obejmują doradztwo dla przedsiębiorstw z sektorów regulowanych, nieruchomości oraz klientów indywidualnych. 

Wcześniej praktykowała m.in. w zespołach procesowych kancelarii SKS, Dentons oraz PwC Legal.