Prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12. TK uznał w nim, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania, ponieważ bank - mimo że jest jedynie stroną umowy - ma prawo wydać orzeczenie zastępujące wyrok sądu i to bez merytorycznego rozpoznania sprawy.
Czytaj: TK: bankowy tytuł egzekucyjny zniknie z obrotu>>

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1854) uchyla przepisy statuujące prawo do wystawiania BTE. Zmienia także procedurę cywilną w części dotyczącej nadawania klauzuli wykonalności tego rodzaju tytułom.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę likwidującą bankowy tytuł egzekucyjny>>>


Dowiedz się więcej z książki
Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł