Sędzia TK prof. Adam Jamróz odchodzi w stan spoczynku 22 lipca br. Do tego czasu powinny się odbyć przesłuchania kandydatów na to ważne stanowisko. Dlatego Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Justitia” apeluje, aby wybory do jednego z najważniejszych gwarantów państwa prawa odbyły się w sposób jak najbardziej jawny i przy akceptacji środowiska prawniczego. W jego skład powinny wchodzić osoby odważne i niezłomne, o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i nieskazitelnym charakterze.
Tylko tacy sędziowie dawać będą rękojmię tego, że przy orzekaniu kierować się będą Konstytucją, a nie partykularnymi interesami środowisk, z których się wywodzą.
 

Źródło: Zarząd Stowarzyszenia "Iustitia"