Decyzja dotyczy zarządzenia prezesa WSA z 28 sierpnia br. Prezes uznał, że za odsunięciem sędziego od wykonywania obowiązków służbowych przemawiała "powaga sądu i zarazem istotne interesy służbowe".

Tomasz Szmydt to sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, a potem był dyrektorem wydziału prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa. Jego nazwisko pojawiło się  w publikacjach medialnych dotyczących akcji dyskredytowania sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Główną postacią w tej akcji była jego żona Emilia, z którą jest obecnie w trakcie rozwodu. Na skutek tych zarzutów został pod koniec sierpnia odwołany z delegacji do KRS, a potem czasowo odsunięty od czynności służbowych w warszawskim WSA. 

Czytaj: Kolejni sędziowie odwołani w związku z hejtowaniem w internecie>>
 

Jak poinformował w środę pełnomocnik Tomasza Szmydta adwokat Bartosz Lewandowski, Naczelny Sąd Administracyjny - Sąd Dyscyplinarny wydał uchwałę uchylającą zarządzenie prezesa WSA. - Sąd podzielił naszą argumentację dotyczącą braku podstaw prawnych i faktycznych do tego, aby odsunąć od orzekania pana sędziego Tomasza Szmydta, i niezasadności podjęcia uchwały o zawieszeniu w czynnościach służbowych pana sędziego - powiedział. 

Sąd nie oceniał winy, kolegium za decyzją prezesa

Sąd Dyscyplinarny poinformował w wydanym w czwartek 26 września komunikacie, że uchwałą z 25 września 2019 r. uchylił zarządzenie Prezesa WSA w Warszawie z 28 sierpnia 2019 r. Sąd w ustnych motywach wyjaśnił, że nie rozstrzygał w tym postępowaniu, czy sędzia popełnił przewinienie dyscyplinarne. Nie mógł także orzekać w przedmiocie zawieszenia sędziego, albowiem Rzecznik Dyscyplinarny nie wszczął postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.  

Natomiast Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjęło 26 września uchwałę aprobującą dotychczasowe czynności Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjęte w sprawie sędziego Tomasza Szmydta oraz zwróciło się do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA m.in. o zintensyfikowanie czynności wyjaśniających w sprawie sędziego i rozważenie możliwości zaskarżenia uchwały Sądu Dyscyplinarnego.