Czytaj: UE: Będzie kolejna procedura w sprawie praworządności w Polsce >>

W podpisanym przez szefa komisji, hiszpańskiego europosła Socjalistów i Demokratów (S&D) Juana Fernando Lopeza Aguilara znalazło się wezwanie do fińskiej prezydencji i Komisji Europejskiej do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących praworządności w Polsce.
Jak stwierdził jego autor, chodzi o  o internetową nagonkę na sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w którą był uwikłany były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. - Według doniesień medialnych kampania nienawiści rozpoczęła się w polskim ministerstwie sprawiedliwości i przy domniemanej pomocy kilku sędziów tzw. dobrej zmiany, w tym sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - napisał do KE oraz fińskiej prezydencji Lopez Aguilar.

Przewodniczący komisji zwrócił też uwagę na postępowania dyscyplinarne, które grożą sędziom zwracającym się z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zmianami w sądownictwie. - Ta kampania przeciwko sędziom odbywa się w kontekście, w którym społeczeństwo obywatelskie już wielokrotnie podnosiło, że sędziowie, którzy sprzeciwiają się reformom rządu i bronią niezależności sądów, są poddawani różnym formom nacisku lub padają ofiarą eskalacji wewnętrznych konfliktów w sądach - zaznaczył.

Lopez Aguilar zwrócił się do Komisji Europejskiej oraz prezydencji fińskiej, by w najbliższym możliwym terminie europosłom przedstawione zostały informacje dotyczące sytuacji praworządności w Polsce.

Czytaj: KE: Nowe postępowanie dyscyplinarne zagraża niezawisłości sędziów>>