Jak informuje kancelaria, będzie partnerem i szefem 10-osobowego zespołu praktyki sporów sądowych i arbitrażowych, kierowanej dotychczas przez partnera Andrzeja Wysokińskiego, odpowiedzialnego również za praktykę bankowości i finansów.
- Ostatnie sukcesy naszej praktyki bankowości i finansów, w tym między innymi uzyskanie najwyższej pozycji w tegorocznym, międzynarodowym rankingu IFLR sprawiły, że podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu zarządzania tymi dwiema praktykami, które dotychczas pozostawało w rękach Andrzeja Wysokińskiego” – powiedział Lejb Fogelman senior partner oraz szef praktyki fuzji i przejęć warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig.
- Dzięki przejęciu zarządzania praktyką sporów sądowych i arbitrażowych przez znakomitego prawnika Pawła Pietkiewicza, Andrzej Wysokiński będzie mógł skoncentrować się na dalszym rozwoju praktyki bankowości i finansów – powiedział Jarosław Grzesiak, partner zarządzający kancelarii Greenberg Traurig w Polsce.
- Różnorodność praktyk, w których doradza warszawskie biuro Greenberg Traurig, a także międzynarodowe doświadczenie tej kancelarii w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, stanowią silne podstawy do dalszego rozwoju praktyki sporów sądowych i arbitrażowych. Cieszę się, że mogę przekazać zarządzanie tym świetnym zespołem w ręce Pawła Pietkiewicza - powiedział Andrzej Wysokiński, dotychczasowy szef praktyki sporów sądowych i arbitrażowych warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig.
- Greenberg Traurig już teraz klasyfikowana jest w najwyższej kategorii specjalistów z zakresu nieruchomości, fuzji i przejęć, private equity, rynków kapitałowych i podatków. Mamy też silną pozycję w zakresie bankowości, finansowania i restrukturyzacji. Zatrudnienie Pawła Pietkiewicza, szanowanego i rozpoznawalnego eksperta z zakresu postępowań sądowych i arbitrażowych wpisuje się w cel, który stawia sobie Greenberg Traurig, to jest osiągnięcie pozycji lidera na jednym z najbardziej dynamicznych rynków w Europie - mówi Richard A. Rosenbaum, dyrektor generalny Greenberg Traurig.
- Chcąc zainteresować najlepszych specjalistów w praktykach kluczowych dla naszych klientów, kontynuujemy strategię wzmocnienia kolejnej z naszych wiodących praktyk. Przykładem przyjętej przez nas strategii było niedawne rozszerzenie warszawskiej praktyki nieruchomości poprzez pozyskanie dwóch wiodących zespołów specjalistów z zakresu prawa nieruchomości w Europie Środkowej. Dodanie 12 nowych prawników do naszego warszawskiego biura pozwoliło na utworzenie jednego z największych i najbardziej wszechstronnych zespołów nieruchomości w regionie – dodje Richard Rosenbaum.

  LEX Navigator Postępowanie Cywilne >>>

Kancelaria informuje także, że objęcie funkcji przez mec. Pietkiewicza zbiega się w czasie z powrotem do Greenberg Traurig radcy prawnego Daniela Kaczorowskiego, partnera lokalnego, który wzmocni praktykę fuzji i przejęć. - Daniel Kaczorowski, to znakomity prawnik, który swoje pierwsze zawodowe kroki stawiał w naszym zespole. Cieszymy się, że do nas wraca” – powiedział Jarosław Grzesiak. 

Praktyka sporów sądowych i arbitrażowych warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig liczy 10 prawników, specjalizujących się w reprezentowaniu klientów w trakcie postępowań przed sądami wszystkich instancji, trybunałami, organami administracji publicznej, jak również w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. W skład globalnego zespołu sporów sądowych i arbitrażowych kancelarii wchodzi ponad 600 prawników z prawie 40 biur w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie i Azji.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1900 prawników obsługujących klientów w 38 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to 80 prawników.