Jak infromuje „Rzeczpospolita", Izba pod kątem wydatków na usługi prawnicze zbadała wycinek zjawiska: 12 urzędów w woj. dolnośląskim, i dopatrzyła się długiej listy nadużyć. – 60 proc. środków przeznaczonych na zewnętrzną obsługę prawną urzędów wydano niezgodnie z prawem lub zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Większość usług prawnych zlecano z wolnej ręki, zamówienia sztucznie dzielono, by ominąć prawo, co nie zapewniało konkurencyjności i było korupcjogenne – uważa NIK. Samorządy twierdzą, że ich własne siły są za skromne, by sprostać niektórym zadaniom. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Grażyna Zawadka