Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wygłosi prelekcję pt. „Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych w świecie smartfonów i innych urządzeń mobilnych”.
GIODO przypomina, że w 2012 r. w Polsce doszło do ponad 6 milionów ataków sieciowych. Dostrzegając wagę tego nie w pełni jeszcze poważnie traktowanego w Polsce zagrożenia, jak i potrzebę merytorycznej dyskusji na ten temat.
GIODO ostrzega, że aplikacje na urządzenia mobilne są zagrożeniem dla naszej prywatności. Na kwestie te zwraca również uwagę Grupa Robocza Art. 29 zrzeszająca wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych z państw UE. Zdaniem jej członków, do największych zagrożeń można zaliczyć: brak przejrzystości i świadomości o operacjach przetwarzania danych przez aplikację, brak świadomej zgody użytkownika końcowego przed rozpoczęciem tego przetwarzania, słabe zabezpieczenia, pojawiająca się tendencja do zbierania jak największej ilości danych oraz wykorzystywanie ich w nieznanych celach.
Temu, jak postępować, by uniknąć powyższych niebezpieczeństw oraz jak tworzyć aplikacje, by nie naruszały unijnych zasad ochrony danych osobowych poświęcona jest najnowsza Opinia Grupy Roboczej Art. 29.