Jak przypomina Zespół Rzecznika Prasowego GIODO, rozpoczęcie stosowania – od 25 maja 2018 r. – przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oznacza rewolucję. - Ten akt prawny nakłada bowiem na administratorów danych wiele nowych obowiązków - stwierdza szefowa tego zespołu Małgorzata Kałużyńska-Jasak.

Czytaj: Tegoroczny dzień ochrony danych pod znakiem przemian>>

Żeby ułatwić im ich wypełnienie, a jednocześnie pozwolić lepiej przygotować się do stosowania nowych regulacji, polski organ ochrony danych wspólnie z innymi europejskimi rzecznikami skupionymi w Grupie Roboczej Art. 29, pracuje nad zestawem wytycznych dotyczących konkretnych rozwiązań i instrumentów ogólnego rozporządzenia.
Powstały już 3 takie dokumenty:
•    Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych,
•    Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych oraz
•    Wytyczne dotyczące wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub przetwarzającego.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) udostępnił je na swojej stronie internetowej (www.giodo.gov.pl) – zarówno w języku angielskim, jak i polskim – rozpoczynając w ten sposób prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu jak najdokładniejsze poznanie potrzeb i opinii różnych środowisk w tej sprawie.

Uwagi można zgłaszać do GIODO
GIODO do konsultacji i zgłaszania uwag na temat przyjętych przez Grupę Roboczą Art. 29 wytycznych zaprosił wszystkie zainteresowane podmioty. Mogą one przesyłać swoje opinie (w języku angielskim) najpóźniej do 26 stycznia 2017 r. na adres desiwm@giodo.gov.pl.

Specjalny panel dla ABI
Dodatkowo przedstawienie uwag w sprawie wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych będzie możliwe podczas odbywającej się 26 stycznia 2017 r. w Warszawie konferencji ,,Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” organizowanej przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej pod patronatem GIODO. W części III tego wydarzenia zaplanowano bowiem specjalną dyskusję na ten temat.

Webinarium dla członków organizacji branżowych
Z kolei 1 lutego 2017 r. odbędzie się – zorganizowane dzięki wsparciu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji – webinarium w sprawie Wytycznych dotyczących prawa do przenoszenia danych. Do uczestnictwa w nim GIODO zaprosił podmioty zrzeszone w: Związku Banków Polskich, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Izbie Gospodarki Elektronicznej. Z uwagi na specyfikę i zakres działalności firm z tych sektorów, Generalnemu Inspektorowi w sposób szczególny zależy na poznaniu ich opinii i uwag w sprawie prawa do przenoszenia danych wprowadzonego przepisami rozporządzenia.

Jak informuje Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO, wszystkie zebrane uwagi zostaną przekazane do wiadomości Grupy Roboczej Artykułu 29.
Ponadto mogą one okazać się pomocne także w pracach nad dostosowaniem polskich przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.