Organizujący te obchody Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że  realizuje w ten sposób postanowienia Rady Europy i włącza się w cykl imprez europejskich organizowanych z okazji tego święta.

Od 2006 r. dzień 28 stycznia uznany bowiem został przez Komitet Ministrów Rady Europy europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych. Wzorem lat ubiegłych, z tej okazji zostanie zorganizowany cykl wydarzeń, lecz centralnym punktem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych będzie specjalna konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”, która odbędzie się 31 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Jak informują organizatorzy konferencji, złożą się na nią dwa bloki tematyczne – pierwszy poświęcony będzie podsumowaniu 20 lat doświadczeń w przestrzeganiu prawa do ochrony danych osobowych w Polsce, drugi zaś systemowi ochrony danych osobowych wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego.
W dniu konferencji w Warszawie zostanie też zorganizowany tzw. Dzień Otwarty, podczas którego pracownicy Biura GIODO udzielać będą darmowych porad prawnych i konsultacji.

Jak podkreśla Agnieszka Świątek, zastępca dyrektora Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO, wybór tematu przewodniego tegorocznego Dnia Ochrony Danych Osobowych nie jest przypadkowy. - Rok 2017, w którym mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych  – na mocy zarządzenia dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ustanowiony bowiem został Rokiem Jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce. Będzie to zatem rok podsumowań dotychczasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych, a jednocześnie rok intensywnych przygotowań naszego kraju do rozpoczęcia stosowania od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Stąd wszystkie wydarzenia organizowane w związku z obchodami nawiązywać będą do czekających nas zmian – mówi Agnieszka Świątek.