Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia odbyło się w budynku Sądu Najwyższego. Wzięli w nim udział uczestnicy V Kongresu Edukacja i Rozwój.

 

 


 

Świadomość prawna od najmłodszych lat

O tym, jak w praktyce wyglądają działania fundacji, opowiedziała sędzia Marta Kiszowara angażująca się w edukację prawną młodzieży. W Białymstoku, dzięki porozumieniu intencyjnemu podpisanemu przez prezydenta miasta, sędziowie odwiedzają wybrane szkoły i prowadzą tam lekcje z uczniami. Raz w miesiącu jedna, wskazana przez urząd miasta, szkoła organizuje cztery spotkania z uczniami. 

- Poruszamy różne tematy. Opowiadamy o prawie internetu, prawie pracy i prawie rodzinnym. Zdarza się, że uczniowie zadają nam bardzo szczegółowe pytania. Jako sędziowie nie możemy udzielać porad prawnych, ale staramy się wskazać jakieś możliwości uzyskania pomocy. Nikogo nie odsyłamy z kwitkiem - opowiadała sędzia Kiszowara.

 

Zaangażowani nie tylko sędziowie

W działalność fundacji angażują się nie tylko sędziowie - lekcje z uczniami prowadzą również mediatorzy. Pomaga to uczniom zrozumieć, że najlepszym rozwiązaniem sytuacji konfliktowej jest kompromis. 

- Dobrze jest pokazać młodzieży możliwość uzyskania konsensusu, że czasami lepiej iść do mediatora, a nie do sądu - podkreślała prelegentka. Dodała, że takie podejście nie tylko ogranicza liczbę spraw, ale - nawet gdy trafią one na salę sądową - to są dużo łatwiejsze do prowadzenia.

Misją Fundacji Edukacji Prawnej "Iustitia" jest podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz rozwoju demokracji i integracji europejskiej oraz kontaktów między narodami.