Chodzi o zdyskredytowanie osoby prof. Safjana - sędziego, który 15 lipca 2021 r. uzasadniał wyrok wielkiej izby TSUE dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Europejski Trybunał stwierdził wówczas, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. O sprawie donosi we wtorek portal Onet.pl.

Czytaj: TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE >

Po pojawieniu się okładki, głos w sprawie zajęło 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego obecnie będących już w spoczynku (na emeryturze). To m.in. Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Andrzej Rzepliński czy Andrzej Zoll. Sędziowie swoje oświadczenie zatytułowali: "Jedenaste. Nie bądź obojętny. (...) W obronie sędziego Marka Safjana, a także godności polskiego i europejskiego sądownictwa" - informuje Onet.

Oświadczenie 26 emerytowanych sędziów TK

W oświadczeniu emerytowani sędziowie opisują, jak ma wyglądać okładka "Gazety Polskiej" i fakt, że sędzia jest w nim zestawiony z mundurem nazistowskim. Apelują do środowiska naukowego o przyłączenie się do protestu, a prokuraturę do działania i ukarania winnych szerzenia tych oszczerczych treści:

"Okładka projektowanego na najbliższą środę kolejnego numeru „Gazety Polskiej” przedstawia fotografię sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Marka Safjana w urzędowej todze z napisem: »Wydał wyrok na Polskę«. Obok podano, że jest to »Syn hitlerowskiego funkcjonariusza Grenzschutzu i współpracownika sowieckiej Informacji Wojskowej, autora »Stawki większej niż życie«, który »uzasadnił absurdalny wyrok TSUE wymierzony w Polskę«. W tle fotografii okładka zawiera nadto sylwetki dwóch popularnych aktorów tego serialu w hitlerowskich mundurach, ale z dodatkiem sędziowskiego żabotu.

Wobec tak brutalnego i bezpodstawnego ataku nikt nie powinien być obojętny. Ten wyjątkowo perfidny, kłamliwy akt nienawiści skierowany wobec Profesora Marka Safjana, byłego prezesa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wymaga zdecydowanego napiętnowania. W braku jakichkolwiek podstaw do zarzutów w oparciu o życie osobiste i zawodowe Profesora i Sędziego usiłuje się poniżyć z odwołaniem się do przedstawianych w fałszywym świetle faktów z życia Jego Ojca, by wywołać prymitywne, stereotypowe, nieprawdziwe wyobrażenie o roli sędziego Safjana w TSUE. (...)"