Obowiązujące przepisy nie chronią bowiem przed bezdomnością i choć w teorii od lat nie ma eksmisji donikąd, to w praktyce – jest.
Projekt zawiera zakaz eksmisji do noclegowni. Mają tam trafiać wyłącznie osoby stosujące przemoc wobec współlokatorów. Wprowadza też do ustawy nowe pojęcie: osoby zagrożonej bezdomnością. Osobie, która uzyska taki status, gmina będzie musiała zapewnić lokal socjalny lub inny lokal, do którego mogłaby się wprowadzić.

Czytaj: RPO: eksmisja na bruk narusza konstytucyjne zasady>>>

Ponadto gmina będzie musiała wpisać taką osobę do kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne, jeżeli złoży stosowny wniosek.
Projekt zwiększa też liczbę osób z prawem do lokalu socjalnego. Przewiduje, że mogą o niego wystąpić osoby w trudnej sytuacji materialnej, osobistej, społecznej lub rodzinnej. Daje też prawo do takiego lokalu eksmitowanym właścicielom.

Źródło: Rzeczpospolita