Kampania "Dziecko - świadek szczególnej troski".

Celem kampanii jest:

 • Rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestniczących w procedurach prawnych wśród profesjonalistów (sędziów, biegłych sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwrażliwienie ich na potrzeby dzieci-świadków.
 • Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla małych świadków i ich rodzin;
 • Podnoszenie standardów działających pokoi przesłuchań dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

W ramach kampanii prowadzone są:

 • Działania wydawnicze:
  • Publikacje dla profesjonalistów - poradniki "Jak przesłuchiwać dziecko", "Przyjazne przesłuchanie dzieci", plakaty, ulotki;
  • Publikacje dla dzieci-świadków i członków ich rodzin - broszury "Będę świadkiem w sądzie", "Gdy Twoje dziecko jest świadkiem w sądzie".
  • Strona internetowa www.dzieckoswiadek.pl - źródło informacji dla profesjonalistów, rodziców i opiekunów oraz dla samych dzieci-świadków.
 • Działania szkoleniowe:
  • Szkolenia sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i kuratorów.
  • Klub Biegłego Psychologa - wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy psychologów w zakresie opiniowania sądowego i przesłuchiwania dzieci.
  • Szkolenia dla organizacji powołujących nowe pokoje przesłuchań dzieci.
 • Popularyzowanie standardów przyjaznych pokojów przesłuchań dzieci.
  • Nagradzanie pokojów spełniających standardy.
  • Wspieranie nowopowstających pokoi dzięki Bankowi Wyposażenia Pokoi Przesłuchań Dzieci.

Kampania realizowana jest we współpracy z Koalicją na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Więcej informacji o kampanii znaleźć można na stronie www.dzieckoswiadek.pl.

Dziecko - świadek szczególnej troski