Pojadą na oględziny miejsca zdarzenia w środku nocy, przesłuchiwać doprowadzanych czy uczestniczyć w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania. Tak wynika z projektu zarządzenia prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – prokuratorzy apelacyjni mają do dziś czas na uwagi. Potem dokument zostanie przekazany Krajowej Radzie Prokuratury do zaopiniowania.
– Dyżury zdarzeniowe będą pełnić prokuratorzy prokuratur rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, w tym także szefowie tych jednostek. W ocenie PG rozwiązanie to odciąży w obowiązkach prokuratorów rejonowych – informuje Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej.
– Projekt należy ocenić pozytywnie. Choć były obawy, że centrala spróbuje ominąć obowiązek wskazany w regulaminie – komentuje Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj także: Nowy regulamin prokuratury już obowiązuje>>>

ID produktu: 40111911 Rok wydania: 2015
Tytuł: Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich