W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.

Czytaj: PiS trochę łagodzi ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>

Do Sejmu list nie dotarł, do Senatu - tak

- Korespondencja pojawiająca się w doniesieniach medialnych - jak dotąd nie trafiła do Kancelarii Sejmu. Bez zapoznania się z treścią dokumentu bardzo trudno odnosić się do niego. Niewątpliwie, jeśli list zostanie dostarczony na Wiejską, zostanie przeanalizowany - poinformował dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.
Tymczasem treść listu opublikował na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wtedy okazało się, że list z Komisji Europejskiej jest w Kancelarii Sejmu. - Dokument jest adresowany do czterech najwyższych rangą urzędników państwowych w Polsce, w tym marszałka Sejmu. Korespondencja jest poddana dokładnej analizie - przekazał dyrektor CIS.

Skonsultujcie to z Komisją Wenecką

Wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami leżącymi u podstaw porządku prawnego UE i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia się stanu praworządności w Polsce. Ponadto przygotowanie wszelkich nowych przepisów w tych obszarach wymaga starannego rozważenia i odpowiednich konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Powinno to odbywać się w duchu lojalnej współpracy między organami państwowymi, w tym sądownictwem. Komisja zdecydowanie zachęca również polskie władze do skonsultowania się z Komisją Wenecką Rady Europy w sprawie projektu aktu prawnego. W związku z tym wzywamy wszystkie organy państwowe, aby wstrzymały postępy w sprawie nowego projektu do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji - napisała KE w liście.

Komisja Europejska będzie wdzięczna za informacje na temat intencji polskiego rządu ws. projektu ustawy dotyczących sądów - powiedział w piątek rzecznik KE Christian Wigand. - Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów – dodał.

Polskie władze zrobią co zechcą

Polska jest suwerennym państwem, Sejm suwerennym organem. Nie sądzę, aby nastąpiło jakiekolwiek wstrzymanie prac - powiedział szef sejmowej komisji sprawiedliwości, poseł PiS Marek Ast, komentując apel Komisji Europejskiej o wstrzymanie procedowania nad projektem ws. sądów.
Uważam, że Komisja Europejska nie zapoznała się z poprawkami projektu nowelizacji ustaw sądowych. Uwagi Komisji stawiają pod dużym znakiem zapytania jej wiarygodność - stwierdził w piątek poseł sprawozdawca projektu nowelizacji ustaw sądowych Jan Kanthak (PiS).

W Sejmie trwa drugie czytanie projektu PiS ws. sądów. W piątek po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.