Odpłatnie, na podstawie umów o dzieło mieli badać akta spraw sądowych i prokuratorskich, oceniając, czy istnieją przesłanki do kasacji czy do skierowania wystąpień do prokuratorów nadrzędnych. RPO może wnosić np. kasacje w sprawach karnych.
– Podjęcie przez prokuratorów tego rodzaju współpracy z rzecznikiem praw obywatelskich stanowi naruszenie zbioru zasad etyki prokuratorów. Zgodnie z jego par. 20 prokurator nie może świadczyć usług prawniczych – mówi Edward Zalewski, przewodniczący KRP. – Wystąpiliśmy do prokuratora generalnego o wdrożenie postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego – dodaje. Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>