To skutek doniesień medialnych, odwołujących się do danych z Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym orzeka Leszek Mazur. Wynika z nich, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Według mediów była to co dziesiąta sprawa, w której orzekał.

Czytaj: Leszek Mazur został szefem KRS>>
 

Z informacji rzecznika dyscyplinarnego sędziów wynika, że "zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik podjął wstępne czynności wyjaśniające w celu weryfikacji informacji o możliwej nieterminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi". W ich ramach sędzia Radzik "zażądał szczegółowych danych, charakteryzujących pracę orzeczniczą sędziego Mazura począwszy od 2015 r., a w szczególności dochowywania terminu sporządzania uzasadnień, średniej liczby spraw w referacie oraz ewentualnych przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowań w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura".

Sprawdź wzór w LEX: Wniosek prokuratora o uzasadnienie wyroku >

 

Sam sędzia Mazur, odnosząc się kilka dni temu do doniesień mediów wyjaśniał, że na opóźnienia w sporządzaniu przez niego uzasadnień orzeczeń wpływ miało m.in. pełnienie przez niego funkcji wizytatora w okręgu częstochowskim i utrzymywany w tym okresie wysoki wymiar orzekania. Zaznaczał też, że nie korzystał w tym czasie z pomocy asystenta sędziego. 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Sporządzenie uzasadnienia orzeczenia sądu odwoławczego na wniosek - PROCEDURA >

Sporządzenie protokołu rozprawy przez asystenta sędziego - LINIA ORZECZNICZA >

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku - WZÓR >