Jarosław Łukawski od kilkunastu lat doradza w obszarze praktyk ograniczających konkurencję oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców. Reprezentował wielu klientów zarówno przed Prezesem UOKiK, jak i przed Komisją Europejską. Jest specjalistą w zakresie tworzenia antymonopolowo bezpiecznych systemów dystrybucyjnych, w tym sieci selektywnej dystrybucji oraz franczyzowych. Doradza również w zakresie nieuczciwych praktyk w sektorze dystrybucji produktów rolnych oraz spożywczych, a także przeciwdziałania zatorom płatniczym. Jest doktorem nauk prawnych INP PAN, autorem artykułów dotyczących unijnych oraz krajowych przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców. Był wielokrotnie rekomendowany w rankingach branżowych m.in Chambers Europe oraz Legal500 EMEA.  

- Bardzo się cieszę, że będę mógł kierować doświadczonym zespołem prawa konkurencji. Wieloletnia praktyka zawodowa każdego z członków zespołu daje gwarancję najwyższych standardów doradztwa antymonopolowego świadczonego na rzecz naszych klientów - mówi dr Jarosław Łukawski.
 
Zespół Prawa Konkurencji DZP, którym będzie kierował dr Łukawski, współtworzą także dwie doświadczone ekspertki Maria Kanak, Counsel, oraz Marta Balcerowska, Senior Associate.

Maria Kanak specjalizuje się w doradztwie w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego. Jej ekspertyza obejmuje również obszar nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze produktów rolnych i spożywczych. Posiada doświadczenie w zakresie kontroli i przeszukań prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Była Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK.
 
Marta Balcerowska posiada kilkunastoletnie doświadczanie w dziedzinie prawa konkurencji i regulacji konsumenckich. Doradza klientom w zakresie budowania systemów dystrybucji, relacji z kontrahentami, opracowania polityk cenowych i rabatowych. Wspiera klientów rozwijających systemy franczyzowe. Jest doświadczonym doradcą w zakresie koncentracji przedsiębiorców. Z kancelarią DZP jest związana od ponad 10 lat.