Jak podkreśla Bartosz Balewski, Prezes ELSA Poland, projekt "Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych" zapoczątkowany w 2006r., cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, kadry naukowej i prawników. Organizowane przez Stowarzyszenie Dni Praktyk Prawniczych to okazja do przedstawienia możliwości rynku prawniczego, szans zawodowych dla studentów prawa i aplikantów. 

Podczas pięciu dni na wydziałach prawa w całej Polsce odbędą się m.in. spotkania z praktykami, debaty o kształcie zawodów z przedstawicielami samorządów prawniczych oraz prezentacje praktykodawców. Jak podkreślają organizatorzy, projekt ten to szansa dla podmiotów oferujących staże, praktyki studenckie oraz różnego rodzaju możliwości rozwoju zawodowego, na bezpośrednie spotkań ze studentami wydziałów prawa.  To także szereg szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych studentów prawa i młodych prawników.