Wysłany 30 grudnia list marszałka Senatu zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji uchwalonych w grudniu 2019 roku w Sejmie, dotyczących zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Komisja Wenecka potwierdziła w piątek 3 stycznia, że wpłynął do niej list marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym prosi on o opinię w sprawie uchwalonej przez Sejm 20 grudnia ustawy.  Będzie to opinia w trybie pilnym. Jak wyjaśniono w opublikowanym w poniedziałek komunikacie, ponieważ ustawa będzie przedmiotem prac Senatu na posiedzeniu w styczniu, dlatego Biuro Komisji Weneckiej wyraziło zgodę na przygotowanie pilnej opinii przez sprawozdawców.

Na stronie Komisji Weneckiej jest też informacja, że "w rzadkich sytuacjach, w przypadku pilnych próśb, pilne opinie są przyjmowane poza czterema sesjami plenarnymi" w roku. Takie pilne opinie są potem oficjalnie popierane na najbliższej sesji plenarnej Komisji Weneckiej. Ta zaplanowana jest na 20-21 marca.

Według nieoficjalnych informacji, opinia w tej sprawie może zostać opublikowana już w przyszłym tygodniu. 

 

Czytaj: 
Sejm uchwalił ustawę o dyscyplinarkach dla sędziów>>
Marszałek Senatu zapowiada konsultacje ustawy o dyscyplinarkach sędziów>>

Prezydent chwali ustawę o dyscyplinarkach sędziów>>

Procedura prac nad opinią przewiduje wizytę kilku sprawozdawców tego gremium w kraju, którego dotyczy. Po tej wizycie i rozmowach z przedstawicielami różnych instytucji sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat Komisji w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstaje projekt opinii.
Następnie projekt opinii zostanie rozesłany do wszystkich członków Komisji Weneckiej oraz do rządów, które należą do KW, w tym do Warszawy

Komisja Wenecka - Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo - to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy środkowo-wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

Czytaj: Komisja Wenecka skrytykowała zmiany w sądach i prokuraturze>>

Trudno jest przesądzać, w jakim kierunku pójdzie opinia Komisji Weneckiej, ale z całą pewnością będziemy bronili ustawy - stwierdził we wtorek szef sejmowej komisji sprawiedliwości, poseł PiS Marek Ast. Przypomniał, że KW jest organem jedynie opiniodawczym.
- Przedstawiciele KW "otrzymają wszelkie niezbędne informacje w przedmiocie przesłanek, które kierowały ustawodawcą podczas uchwalania tej nowelizacji". Pytany, czy Zjednoczona Prawica "weźmie sobie do serca" opinie KW, szef sejmowej komisji sprawiedliwości zauważył, że najpierw trzeba będzie się z nią zapoznać. "Dzisiaj trudno jest przesądzać, w jakim kierunku pójdzie opinia Komisji Weneckiej. My będziemy z całą pewnością bronili ustawy, którą Sejm pod koniec (ubiegłego) roku uchwalił- powiedział poseł.