Na prezesa Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Dariusza Olszaka, na rzecznika dyscyplinarnego - adw. Bartosza Golejewskiego, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została adw. Barbara Zwara.