Celem  debaty jest dyskusja nad kluczowymi problemami związanymi z obowiązywaniem Prawa o zgromadzeniach oraz skonfrontowania ich z propozycjami zmian legislacyjnych jakie w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W debacie udział wezmą:
- prof. Wiktor Osiatyński, wykładowca Central European University w Budapeszcie
- Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA
- insp. Adam Pałafij, Biuro Prawne Komendy Głównej Policji
- Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego M. St. Warszawy
- Dariusz Szwed, „Zieloni 2004”
- Artur Pietryka,  prawnik w Programie Spraw Precedensowych

Moderatorem dyskusji będzie dr Adam Bodnar.

Debata: “Wolność zgromadzeń – konieczność zmian” odbędzie 16 marca 2010 r., w godz. 11.00 – 13.30 w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka