Projekt w styczniu skierowano do opiniowania. We wtorek 14 maja przyjął go rząd i jeszcze tego samego trafił Sejmu. - Z taką intencją, aby Sejm jak najszybciej, już na jutrzejszym posiedzeniu, rozpatrzył ten projekt - powiedział we wtorek wieczorem szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Nagłe przyspieszenie prac nad projektem to efekt debaty publicznej po publikacji filmu dokumentalnego Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele katolickim. Tuż po jego sobotniej premierze prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział "twardą walkę" z pedofilią i zmiany w prawie. 

Czytaj: Będą zmiany w przepisach dotyczących pedofilii>>
 

Obok zmian dotyczących kar za pedofilię, zakłada m.in.  rezygnację z kary 25 lat więzienia i zastąpienie jej 30 latami, wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, zaostrzenia kar także pobicia, zmian w zakresie łączenia kary oraz karanie nie tylko zabójstwa, ale też samego przygotowanie do niego i - co jest nowością - przyjęcie takiego zlecenia. Zaostrzone mają być też kary wobec nieletnich.

Zgwałcenie dziecka - różne sytuacje, różne dolne zagrożenie karą

Jak poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w kodeksie zaproponowano zróżnicowane kary, w zależności od sytuacji i tego czy przestępstwa wobec dziecka dopuszcza się osoba obca czy opiekun. Wprowadzono tez zapis zgodnie, z którym sądy mogą złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, gdy różnica wielu między sprawcą a ofiarą jest niewielka - chodzi o relacje między nastolatkami. 

Czytaj: MS: Wyższe kary dla zabójców, pedofilów i... nieletnich>>

Obecnie za gwałt na małoletnim grozi od  od 3 do 15 lat więzienia, a w trybie kwalifikowanym - przy szczególnym okrucieństwie - od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z propozycjami ministerstwa: 

- za  gwałt na dziecku lub nastolatku do 16 roku życia  będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia, 

- jeżeli dziecko pozostawało pod pieczą sprawcy - od 8 do 30 lat więzienia,  

- w przypadku szczególnego okrucieństwa - od 10 do 30 lat więzienia, 

- gdy skutkiem była śmierć dziecka - dożywocie, a gdy - jak mówił minister - sprawca nie rokuje szans na poprawę - dożywocie bezwględne, bez możliwości warunkowego zwolnienia.  

 


- Te dolne granice, na co wskazują praktycy, są często ważniejsze niż te górne. Tym bardziej, że właśnie wokół tych dolnych granic oscyluje orzecznictwo sądów. Dlatego w ten sposób wprowadzamy surowsze kary dla sprawców pod których pieczą znajdowały się skrzywdzone dziec. Z automatu o połowę będzie zwiększana dolna granica zagrożenia karą - powiedział Ziobro. 

Komentarz: Surowsze kary nie zasłonią bezradności wobec pedofilskiego skandalu w Kościele>>
 

Molestowanie seksualne dzieci - do 25 lat więzienia 

Proponowane jest też zróżnicowanie w zakresie kar za molestowanie dzieci: 

- obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 16 lat zagrożone będzie karą od 2 do 15 lat więzienia, 

- w przypadku uszczerbku na zdrowiu - od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, 

- jeśli dziecko nie miało siedmiu lat  - od 3 do 20 lat więzienia, 

- gdy doszło w przypadku takiego dziecka do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - od 5 do 25 lat więzienia

Obligatoryjny zakaz kontaktu

Wprowadzony ma zostać też obligatoryjny środek karny w postaci zakazu kontaktowania się sprawcy z pokrzywdzonym dzieckiem, zakaz zbliżania się do niego, nakaz opuszczenia lokalu jeśli sprawca mieszkał w nim z skrzywdzonym dzieckiem. 

Resort chce też wprowadzić zmiany w rejestr pedofilów, a konkretnie mają znaleźć się w nim informacje o zawodzie, który sprawca wykonywał w momencie popełnienia czynu. 

Co jeszcze w projekcie 

Jednym z głównych założeń projektu jest rezygnacja z kary 25 lat więzienia w przypadku najpoważniejszych przestępstw i wprowadzenia kary 30 lat więzienia. Zmiany proponowane są też w zakresie dożywocia. Resort chce bowiem, by sądy orzekały zakaz warunkowego zwolnienia w sytuacji, gdy sprawca był już skazany na karę więzienia nie krótszą niż 20 lat oraz jeśli charakter i okoliczności czynu oraz cechy sprawcy wskazują na to, że może on stanowić trwałe niebezpieczeństwo dla innych osób.  

Podwyższony został też okres, po którym skazany na dożywocie będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie - z 25 do 35 lat. Taka szansa będzie się jednak wiązać z dożywotnim okresem próby. 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by recydywiści skazani przykładowo za gwałty czy rozboje, trafiali do więzienia na znacznie dłużej. Proponuje, by w sytuacji, gdy po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary, sprawca popełni przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju, nie było możliwości łączenia kary orzeczonej z karą wykonywaną. 

 

Zdemoralizowany 15-latek odpowie jak dorosły

Kolejną istotną nowością ma być rezygnacja z ustawowego ograniczenia górnej granicy kary w przypadku nieletnich, którzy ukończyli 15 lat, są zdemoralizowani i dopuścili się czynu zabronionego. Obecnie kara nie może w ich przypadku przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowej. 

Pozostawiono jednak możliwość zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary. 

Resort chce też rozszerzyć katalog czynów zabronionych. Obecnie jest to m.in. zabójstwo, zamach na życie prezydenta, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, katastrofy w ruchu lądowym czy zbiorowy gwałt. Dopisane mają zostać do niego: gwałt, doprowadzenie do innej czynności seksualnej, kradzież, kradzież rozbójnicza, kwalifikowana bójka lub pobicie, krótkotrwały zabór pojazdu, kwalifikowane pozbawienie wolności i wymuszenie rozbójnicze.