Chodzi o zmianę ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego CEPIK 2.0.

Służby muszą być gotowe

Jak przypomina Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji, zapis dotyczący dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC zacznie obowiązywać dopiero trzy miesiące po komunikacie wydanym przez ministra. Nastąpi to wtedy, gdy wszystkie służby uprawnione do kontroli drogowej kierowców zgłoszą, że mogą korzystać z CEPiK-u i sprawdzać dane w nim zawarte.

- Minister już wcześniej mówił, że ma nadzieję iż nastąpi to do końca roku - dodał.

Jak nieoficjalnie ustaliła LEX.pl, jest prawdopodobne, że kierowcy bez dowody rejestracyjnego i  potwierdzenia ubezpieczenia OC będą mogli jeździć już wczesną jesienią.

Dowód rejestracyjny przy kierowcy zbędny

Za brak dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia OC kierowcom grozi mandat - 50 zł (za każdy dokument). Resort cyfryzacji uzasadniał, że obowiązek wożenia tych dokumentów jest niepotrzebny - bo wszystkie informacje są w CEPiK-u.

- Dowód rejestracyjny jest kłopotliwym dokumentem, szczególnie w sytuacji gdy z jednego samochodu korzysta kilku kierowców. Zawsze pojawia się pytanie kto ten dowód ma, albo gdzie go położył. Wszystkie potrzebne informacje są w systemie. Nie ma więc potrzeby byśmy go wozili - dodaje Manys.

Przepisy dot. młodych kierowców też nie obowiązują

Z tych samych powodów - związanych z rozwiązaniami technicznymi - nie obowiązują jeszcze nowe przepisy dotyczące tzw. młodych kierowców.

Chodzi m.in. o dwuletni okres próby, obowiązek specjalnego oznaczenia pojazdu czy dodatkowych szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Podobnie jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, wejdą w życie dopiero po komunikacie ministra cyfryzacji.

 

 


Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych