1 Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 19.04.2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks cywilny 2017 PLUS + Kodeks karny 2017 PLUS - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Rok wydania: 2017.
W skład pakietu wchodzą dwa zbiory przepisów. 

3. Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na 05.05.2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
48. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych.
Autor: Ryszard A. Stefański.
Rok wydania: 2017.
W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych
Ryszard A. Stefański
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł