Sakineh Mohammadi została skazana 15 maja 2006 r. za „bycie w nielegalnym związku" z dwoma mężczyznami. Zgodnie z wyrokiem wykonano na niej karę chłosty w wysokości 99 batów. Następnie we wrześniu 2006 r., podczas procesu mężczyzny oskarżonego o zamordowanie jej męża, została oskarżona o "cudzołóstwo, podczas gdy pozostawała w związku małżeńskim". W trakcie procesu, Sakineh Mohammadi wycofała "przyznanie się", które złożyła w trakcie przesłuchania przed rozpoczęciem procesu, twierdząc, że została do niego zmuszona i zaprzeczyła cudzołóstwu. Dwoje z pięciu sędziów uznało ją za niewinną, stwierdzając, że Sakineh Mohammadi już została poddana karze chłosty i dodając, że nie znaleźli wystarczającego dowodu zdrady w sprawie przeciwko niej. Jednak trzech innych sędziów, w tym sędzia przewodniczący, uznało ją winną na podstawie "wiedzy sędziego", przepisu irańskiego prawa, które zezwala sędziom na dokonywanie własnych subiektywnych i czasem arbitralnych decyzji, nawet w przypadku braku jasnych dowodów. Skazana przez większość z pięciu sędziów, Sakineh Mohammadi została skazana na śmierć poprzez ukamienowanie.
Kara śmierci została potwierdzona przez Sąd Najwyższy w dniu 27 maja 2007 roku. Sprawa Sakineh Mohammadi została wysłana trzykrotnie do Komisji ds. Amnestii i Ułaskawień, ale wniosek o ułaskawienie został odrzucony. W tej sytuacji droga prawna jest wyczerpana i Sakineh Mohammadi jest zagrożona wykonaniem wyroku.

Amnesty International prosi o wysyłanie listów w języku perskim, arabskim, angielskim lub w języku ojczystym, wzywając władze aby nie wykonano egzekucji Sakineh Mohammadi oarz do natychmiastowego i skutecznego moratorium na wykonywanie egzekucji przez ukamienowanie oraz używanie innych form egzekucji jak również okrutnych i nieludzkich kar, w tym kary chłosty. 
Listy można wysyłać na adres
Naczelnika Sądownictwa:

Ayatollah Sadeqh Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary) (Biuro Naczelnika Sądownictwa)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737
Islamic Republic of Iran