Jak informuje kancelaria, Agata Jurek-Zbrojska specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych, jak również ich finansowaniu, w tym leasingu. Doradzała wielokrotnie przy umowach dotyczących nabywania oraz zarządzania projektami deweloperskimi, jak również ich komercjalizacji w tym negocjowała umowy najmu głównie dotyczące powierzchni biurowych i handlowych.
Agata Jurek-Zbrojska pracowała ponadto, jako doradca w procesie strukturyzowania transakcji i przygotowywania umów joint venture. Jej doświadczenie obejmuje sprawy związane z procesem budowlanym w tym przygotowywanie oraz negocjowanie umów o zarządzanie procesem budowlanym, kontraktów budowlanych, umów z architektem oraz doradztwo przy procesach administracyjnych.
Radca prawny Agata Jurek-Zbrojska doradza deweloperom, bankom, instytucjom finansowym oraz funduszom inwestycyjnym. Poza szerokim doświadczeniem, jako specjalistka w zakresie nieruchomości posiada również bogate doświadczenie w doradztwie przy projektach z zakresu energii odnawialnej dotyczących w szczególności opracowywania struktury transakcji joint venture oraz przygotowywania związanych z tym umów, jak również umów o budowę i dotyczących sprzedaży farm wiatrowych.


jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła również studia doktoranckie. Ponadto prowadzi badania do doktoratu w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości SGH dotyczące zarządzania strategicznego projektami rewitalizacyjnymi. Agata Jurek-Zbrojska prowadziła również wykłady na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników obrotu nieruchomościami.
Agata Jurek-Zbrojska ukończyła aplikację sądową i jest radcą prawnym. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się min w „Eurobuild”, „Pulsie Biznesu” oraz „Warsaw Voice”.