Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", adwokatura kwestionuje trzy przepisy, które zaczną obowiązywać już za dwa miesiące: art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych oraz art. 82 kodeksu postępowania karnego. Na ich mocy radca prawny niepozostający w stosunku pracy będzie mógł występować w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. W ocenie adwokatury zmiana jest jednak sprzeczna z konstytucją.

Czytaj: Obrony karne radców prawnych uchwalone>>>

W piśmie do trybunału adwokaci przekonują, że poszerzenie uprawnień członków konkurencyjnego samorządu prawniczego nie znajduje oparcia w zasadzie równości wobec prawa (art. 32 konstytucji) w związku z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). – Ustawodawca w nowelizacji k.p.k. podzielił prawników na lepszych i gorszych. Tworzy grupę prawników, którzy mogą dowolnie wybrać, czy chcą łączyć różne formy wykonywania zawodu (np. etat w urzędzie z prowadzeniem własnej kancelarii), czy też prowadząc obrony w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, nie chcą pozostawać w stosunku pracy; i drugą grupę: adwokatów, którzy takiego wyboru mieć nie mogą – wyjaśnia dr Synoradzki, który przygotował wniosek do TK.  Więcej>>>

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>