Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna, ostatni Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzegł w sowojej uchwale potrzebę uelastycznienia zasad wynagradzania adwokatów w zależności od wyniku sprawy. Projekt zezwalający członkom palestry na umawianie się wyłącznie na procent od wygranej już powstał. – Będzie dyskutowany w marcu – przyznaje adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Autorem dokumentu jest adwokat Przemysław Rosati, najmłodszy członek NRA. – Proponowaną zmianą chcemy jednak przede wszystkim wyeliminować koszt wejścia po stronie klientów. Często przeszkodą w skierowaniu sprawy do sądu czy dochodzeniu roszczenia są różnego rodzaju opłaty, które należy ponieść. O ile problem kosztów sądowych można rozwiązać, składając wniosek o zwolnienie z nich, to klienci często nie mają także pieniędzy na wynagrodzenie dla adwokata – tłumaczy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Anna Krzyżanowska