Piotr Schramm jest związany z Kancelarią GESSEL od marca 2007 roku. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, w tym ich aspektach podatkowych, oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w reorganizacjach i obsłudze przedsiębiorstw w zakresie analizy i wdrażania procesów naprawczych. W ramach swojej praktyki reprezentuje spółki oraz ich zarządy w sporach i negocjacjach, wspomaga także bieżące działania spółek i ich zarządów. Piotr Schramm ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe "Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe" na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Piotr Schramm dołączył do grona wspólników Kancelarii GESSEL, do którego należą obecnie: partner zarządzający Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, specjalizująca się w dziedzinie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, prawie handlowym, postępowaniach arbitrażowych oraz odpowiedzialna za Chinese desk; Dorota Bryndal - kierująca działem prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego, prawa pracy; Aldona Pietrzak - specjalizująca się w prawie spółek, prawie korporacyjnym i prawie papierów wartościowych oraz audycie prawnym; Leszek Koziorowski - odpowiedzialny za prawo rynku kapitałowego i prawo korporacyjne, Marcin Macieszczak - kierujący działem fuzji i przejęć; Christian Schmidt - odpowiedzialny za German desk oraz dział nieruchomości.