Adwokatka jest także członkinią rady redakcyjnej półrocznika „Journal on European History of Law” i autorką publikacji w tym piśmie. Współpracuje z redakcją czasopisma Czeskiej Izby Adwokackiej „Bulletin advokacie”, jak również publikuje w periodyku naukowym „Pravnicke listy”, wydawanym przez Wydział Prawa Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie.

Czytaj: Koronawirus zmusza adwokaturę do szukania nowych form uzupełniania kwalifikacji>>

Wykładowca, autorka książek historycznych

Mecenas wydała też zbiór kazusów „Prawo administracyjne”, jest współautorką kolejnych wydań materiałów ułatwiających przygotowanie do końcowych egzaminów zawodowych oraz autorką książek o tematyce historycznej: „Niezwykłe procesy”, „Zdrada, prawda i pieniądze. Słynne procesy” i (czeskojęzycznej) „Příběhy spravedlnosti” - opartych w znacznej mierze na tekstach swojego autorstwa, publikowanych w „Palestrze”. W ramach Biblioteki Palestry ukazał się – pod tytułem „Adwokat z Nowego Światu” - przeprowadzony przez nią wywiad-rzeka z adwokat Hanną Nowodworską-Grohman o Leonie Nowodworskim.

Od lat jest zaangażowana w życie samorządu adwokackiego. Jej praca została doceniona przyznaniem odznaki "Adwokatura Zasłużonym".

 

Przez dwie kadencje jako członek Naczelnej Rady Adwokackiej zajmowała się sprawami współpracy polskiej palestry z międzynarodowymi organizacjami adwokackimi oraz bilateralnymi kontaktami z samorządami adwokatur kilku krajów europejskich. Przez kilka lat pracowała w składzie polskiej delegacji do CCBE, pełniła też – z ramienia adwokatury polskiej – funkcję Narodowego Prezydenta Międzynarodowej Unii Adwokatów. Była także, przez jedną kadencję, członkinią Komisji Etyki przy NRA.

Jest również wykładowcą i egzaminatorem warszawskiej izby adwokackiej w ramach zajęć szkoleniowych dla aplikantów, bierze także udział w programach doskonalenia zawodowego adwokatów.

Posługuje się językami angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim.