Jak zapowiadają organizatorzy, przedmiotem konferencji będzie w szczególności refleksja nad funkcjonowaniem instytucji biegłego, w kontekście trybu jego ustanawiania, weryfikacji kandydata na biegłego, wpisu i skreślenia z listy biegłych oraz przedstawienie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości pracy biegłych, zarówno w zakresie poziomu wydawanych opinii jak i czasu ich opracowywania.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sądu apelacyjnego i sądów okręgowych, prokuratury apelacyjnej i okręgowej oraz samorządu lekarskiego. Spotkanie poprowadzi adw. prof. Piotr Kardas.
Konferencja odbędzie się w siedzibie ORA w Katowicach (ul. Gliwicka 17).