Komisja wydała we wtorek oświadczenie, w którym wyraża swoje głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się w ostatnim czasie atakami na działalność rzecznika praw obywatelskich, dr. Adama Bodnara.

W stanowisku Komisji czytamy, że ataki na działalność RPO są bezpodstawne i wynikają z niezrozumienia celów i zadań, jakie Konstytucja RP oraz ustawy nakładają na urząd rzecznika praw obywatelskich.
- Mimo że dr Adam Bodnar sprawuje swoją funkcję niespełna rok, to w tym czasie dał się poznać jako niezwykle pracowity, rzetelny i otwarty na różne problemy społeczne. Swoją działalnością wywarł on ogromny wpływ na sytuację szerokich mas społeczeństwa - czytamy w stanowisku.

Dlatego Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraża pełne wsparcie i głębokie zaufanie dla działalności dr. Adama Bodnara, jako rzecznika praw obywatelskich.

Treść stanowiska>>