Iwo Gabrysiak jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Kierował do niedawna zespołem postępowań sądowych i administracyjnych kancelarii Wierzbowski Eversheds. Obecnie zakłada własną kancelarię
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych, cywilnych oraz postępowań grupowych (pozwy zbiorowe). W swojej praktyce zawodowej z sukcesami reprezentował podmioty polskie i zagraniczne w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi. Reprezentuje klientów z branż telekomunikacyjnej, budowlanej, farmaceutycznej, spożywczej, motoryzacyjnej, branży detalicznego handlu wielkopowierzchniowego oraz usług konsultingowych.
 

 Rok wydania: 2012
  Małgorzata Sieradzka
 
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji