Powstał po wpadce z Amber Gold z 2012 r. Okazało się wtedy, że kompetencje ABW i policji nie są precyzyjne i się pokrywają. Nowa ABW ma mieć skonkretyzowane zadania i odpowiadać m.in. za ściganie najpoważniejszych przestępstw na szkodę ekonomiczną państwa (od 16 mln zł). Wzmocniony zostanie pion informacyjny ABW nastawiony na wczesne rozpoznawanie zagrożenia.

Ważną zmianą proponowaną w projekcie jest zabranie bezpośredniej władzy nad ABW z rąk premiera i przekazanie jej szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więcej: Rzeczpospolita>>>