RPO wskazuje równocześnie, że z zarządzenie prezes wynika, że w czasie pandemii do czytelni sądu mogą wejść zapisane wcześniej osoby – i to tylko o ściśle określonej godzinie.

- Wydaje się, że skoro strony mają możliwość zamówienia akt do czytelni u kierowników sekretariatów, to powinien on również ustalić, jaki czas będzie im niezbędny do zapoznania się z tymi aktami - podkreśla w piśmie Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO. 

 

15 minut na kilka tomów nie wystarczy

Dodaje, równocześnie że na przejrzenie akt składających się z wielu tomów potrzeba więcej czasu niż na akta w jednym tomie. 

- Nie wiadomo, czym uzasadniona jest praktyka udostępniania akt wielotomowych jedynie na 15 minut, zwłaszcza gdy zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa - dodaje dyrektor. 

I apeluje do prezes o rozważenie zmiany treści wewnętrznego zarządzenia sądu lub wydanie komunikatu, który zapewni stronom i pełnomocnikom optymalne warunki do zapoznania się z aktami w czytelni.

Czytaj: COVID-owy miecz Damoklesa wisi nad sądami - zaległości nieuniknione>>


Czytelnia działa w sposób elastyczny

Sędzia Beata Górszczyk, rzecznik prasowy SO w Krakowie, podkreśla, że pismem z dnia 15 maja 2020 r. prezes i dyrektor sądu poinformowali kierowników sekretariatów podległych jednostek o uruchomieniu w ograniczonym zakresie czytelni akt i ustalonym harmonogramie. Jak dodaje, zgodnie z nim w czytelni może przebywać maksymalnie do 5 osób, każda nie dłużej niż 2 godziny. 

- Umawiając stronę do czytelni sekretariaty dokonują rezerwacji z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, wskazując początkową i końcową godzinę korzystania z niej. Od dnia 01 czerwca 2020 r. czas pracy czytelni uległ wydłużeniu i od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:30 można zapoznawać się z aktami sprawy, po wcześniejszym ich zamówieniu we właściwym Wydziale Sądu Okręgowego w Krakowie. Z listy udostępnionych akt z dnia 18 sierpnia 2020 r. w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Krakowie wynika jednoznacznie, iż czytelnia działa w sposób elastyczny i w sytuacjach pozwalających na to, jej pracownik wydaje akta stronom postępowania przed wskazaną godziną przez sekretariat, jak i pozwala na zapoznanie się z aktami także po przekroczonym czasie - dodaje.