W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP wynikła potrzeba zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Zgodnie z § 30 tego rozporządzenia, zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje organom wojskowym z tytułu nabycia na terytorium kraju udostępnienia odpłatnie obcym siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, paliw używanych wyłącznie w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego oraz energii elektrycznej używanej wyłącznie w uzgodnionych obiektach i terenach.

Zmiana związana jest z przejęciem przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych realizacji zakupu środków materiałowych, sprzętu i usług, ujętych w centralnych planach rzeczowych, które obecnie realizuje Agencja Mienia Wojskowego oraz przejęciem rozliczania udzielonego wsparcia Państwa Gospodarza wojskom obcym, w odniesieniu do zakupów realizowanych dotychczas przez Agencję.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 210, poz. 1249) ma na celu uwzględnienie tych zmian, co umożliwi złożenie wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy również nowo powołanym organom wojskowym - Dowódcy Wojsk Specjalnych oraz Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zmiany wejdą w życie 19 października 2011 r.

Jolanta Mazur