Zwolnienie z amortyzacji wydatków do 6 tysięcy

Podniesienie maksymalnej wartości składnika z 3500 zł do 6000 zł uprawniającej do zaliczenia wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodów i zwalniającej z amortyzacji - to kolejny postulat projektu założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Możliwość zaliczenia wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności jego amortyzacji jest dużym ułatwieniem w działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie trzeba amortyzować składnika o wartości nie przekraczającej 3500 zł. Wydatki mogą być od razu zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zaproponowane w projekcie zwiększenie limitu z 3500 zł do 6000 zł umożliwiłoby w szerszym zakresie klasyfikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przyczyniając się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z ewidencją kosztów dla celów podatkowych i księgowych.

Projektodawcy podkreślają, że obecny limit 3500 zł pozostaje niezmieniony od 2000 r. i zasadna byłaby jego waloryzacja uwzględniająca wzrost cen w tym okresie, a także prognozę inflacji na 2012 r. i 2013 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.