Obecnie, przy ustalaniu właściwości miejscowej urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym wykorzystywane jest pomocniczo rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych. Istniała jednak potrzeba bezpośredniego wskazania takiej właściwości.

Nowe rozporządzenie w sposób samoistny reguluje to zagadnienie. W załączniku do niego wskazano właściwość miejscową urzędów celnych i izb celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Ponadto wprowadza specjalizację urzędów celnych w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o poszczególne przestępstwa i wykroczenia skarbowe, poprzez szczegółowe określenie zakresu spraw, do prowadzenia których został wyznaczony konkretny urząd. Ma to zwiększyć efektywności ścigania przestępców w wyniku stosowania wyspecjalizowanych metod i technik dochodzeniowo-śledczych dostosowanych do poszczególnych rodzajów przestępczości.

I tak w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 110a Kodeksu karnego skarbowego, popełnione za pośrednictwem sieci internet, właściwy będzie Urząd Celny w Opolu. Natomiast w sprawach z art. 107 § 1, 3 i 4 Kodeksu w zakresie zagranicznych gier losowych lub zagranicznych zakładów wzajemnych urządzanych lub prowadzonych dla usługobiorców uczestniczących w grze hazardowej na terytorium Polski, lub kierowanych do usługobiorców na tym terytorium, popełnione za pośrednictwem internetu, właściwy będzie Urząd Celny w Szczecinie.

Rozporządzenie 24 marca 2015 r. z w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. poz. 444) wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa