Konieczność wydania nowych rozporządzeń wynika ze zmian, jakie od nowego roku wprowadza nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 24 lipca 2015 r. Rozszerzona zostaje definicja ubytków wyrobów akcyzowych o straty wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji (w tym przede wszystkim olejów smarowych) oraz wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas ich produkcji oraz podczas przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Obecnie straty powyższych produktów nie są taktowane jako ubytki wyrobów akcyzowych i podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie przepisów ogólnych W związku z faktem, że ustawowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych nie obejmuje strat ww. wyrobów, pojawiały się wątpliwości interpretacyjne, czy straty te w ogóle podlegają opodatkowaniu akcyzą. W związku z powyższym resort finansów zaproponował, aby normy ubytków tych wyrobów mogły być rozliczane na podstawie norm dopuszczalnych ubytków, w wysokości jak dla paliw ciekłych, powstających w czasie ich przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowym oraz wydania z magazynu wyrobów gotowych w czasie ich magazynowania.

Rozporządzenia ministra finansów: z 15 grudnia 2015 w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2181) oraz z 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2175), wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł