Zmiana polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczyła głównie tzw. klauzuli tax sparingu, która ma zastosowanie do dywidend i pozwala na odliczenie w Polsce podatku, który może być pobrany na Cyprze.

Zgodnie z zapisami podpisanego Protokołu zmienione zostały również zasady opodatkowania dochodów menedżerów spółek cypryjskich będących polskimi rezydentami.

W umowie określono także zasady wymiany informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania samej umowy.
Protokół zacznie obowiązywać z dniem otrzymania przez Polskę i Cypr not dyplomatycznych, po zakończeniu niezbędnych procedur prawnych.

Określono również, że postanowienia Protokołu będą miały zastosowanie do kwot dochodów o podatków należnych osiągniętych w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym następującym po roku kiedy Protokół wejdzie w życie.