Michał Kanownik, Prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT –„Cyfrowa Polska" (ZIPSEE „Cyfrowa Polska”) przedstawił w środę, 13 września propozycje branży elektronicznej w zakresie stworzenia listy czynności weryfikującej kontrahentów, którą opracowuje obecnie resort finansów. Okazją do prezentacji branżowych postulatów była konferencja w Ministerstwie Finansów dotycząca uregulowania należytej staranności w podatku VAT. Resort po wielu apelach przedsiębiorców, w tym ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, którzy wskazywali, że brakuje im narzędzi do tego, by móc skutecznie zweryfikować uczciwość kontrahentów i tym samym, by udowodnić skarbówce, że w trakcie transakcji dochowali należytej staranności, postanowił się zająć tym problemem.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister finansów Paweł Gruza, dyrektor departamentu podatków od towarów i usług w MF Wojciech Śliż, eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorców. Spośród 69 podmiotów, które zgłosiły swoje uwagi w trakcie konsultacji społecznych, resort wybrał pięć, w tym ZIPSEE, do publicznej prezentacji podczas konferencji konsultacyjnej.
Prezes Michał Kanownik wskazywał, że utworzenie tzw. kodeksu dobrych praktyk jest szczególnie ważne dla branż wrażliwych na oszustwa podatkowe, w tym sektora elektronicznego, który przez lata ponosił największe konsekwencje z powodu działania przestępców podatkowych. Jak zauważył, przez brak prawnych regulacji potwierdzających dochowanie należytej staranności przez podatnika, w bardzo wielu przypadkach do odpowiedzialności finansowej za przestępstwo innego podmiotu pociągane są uczciwe firmy, które de facto zostały oszukane i okradzione na analogicznych zasadach jak budżet państwa. „Dlatego istnieje uzasadniona i pilna potrzeba regulacji w zakresie weryfikacji wiarygodności i rzetelności podatkowej kontrahentów. Prace podjęte przez resort finansów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszej branży” – powiedział prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Czytaj także: "Znikający podatnik" to zagrożenie dla uczciwych przedsiębiorców>>>

Kanownik podkreślał, że wymogi, które będą zawarte w kodeksie dobrych praktyki muszą być realne do wykonania dla przedsiębiorcy. Jego zdaniem nie mogą one także powodować nadmiernej biurokracji. Dlatego – jak proponował – taka pełna weryfikacja powinna odbywać się wobec nowych kontrahentów, a wobec stałych – nie częściej niż raz w roku. „Aby nowe rozwiązania były skuteczne taki kodeks musi mieć charakter wiążący zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych” – mówił w Ministerstwie Finansów Michał Kanownik.
 

Dalsze prace nad stworzeniem listy czynności w zakresie należytej staranności będą toczyć się w powołanym w Ministerstwie Finansów zespole roboczym. Wśród jego członków znalazł się przedstawiciel ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów